اخبار پوراژن

چهارمین سالگرد تأسیس شرکت پوراژن

ما پوراژن هستیم ... 

استراتژی ما یافتن داروهای جدیدی است که علم پزشکی را تکامل بخشیده و به بیماران کمک کند زندگی طولانی تر ، بهتر و زیباتری داشته باشد . فرهنگ و ارزش های ما باعث می شود هر روز مسئولانه تر عمل کنیم تا آینده ای امن ، پایدار و سالم را برای مردم کشورمان ترسیم نماییم . 

به امید آینده ای درخشان تر ، چهارمین سالگرد تأسیس شرکت پوراژن را گرامی می داریم . 

چهارمین سالگرد تاسیس