هیالوویسک اولترا 2 درصد می تواند به عنوان یک بهبود دهنده ارتوپدی برای بهبود عملکرد مفاصل استفاده شود.

این محصول  برای رفع درد مفاصل، افزایش تحرک، کاهش سینوویت و به تاخیر انداختن پیشرفت بیماری مفید است.