درماویسک درم برای از بین بردن چین و چروک های متوسط لایه های میانی درم، چروک های متوسط شامل خطوط ریز پیشانی، خطوط نازک اطراف لب، گردن، بینی، چانه، و لاله گوش بکار می رود.