اشک مصنوعی اوپتاویسک فرش 0.15  درصد برای از بین بردن خشکی چشم و بهبود حالت سوزش چشم استفاده می‌شوند.

این محصول با مرطوب کردن و لغزنده کردن سطح چشم، باعث رفع خشکی و سوزش چشم می‌شود.