ترکیبات: 20 میلى گرم سدیم هیالورونیت کراس لینک شده درون 1 میلى لیتر، بافر فسفات، سدیم کلرید.

محتویات هر جعبه: دو عدد سرنگ 1 میلى لیتر، 4 عدد سوزن استریل یک بار مصرف و یک دفترچه راهنما

موارد مصرف: چین و چروك هاى ریز لایه هاى فوقانى درم، خطوط ریز و نازك شامل خطوط پیشانى، خطوط نازك گردن و بینى

مدت زمان ماندگاری: 6 تا 12 ماه